Hoiatus: JavaScripti kasutamine on teie veebilehitsejas keelatud. Te ei pruugi saada vastata kõikidele küsimustele. Palun kontrollige võimalusel oma veebilehitseja seadeid.

Palgainfo Agentuur korraldab koostöös tööportaaliga CVKeskus.ee mais 2020 töötajate ja tööotsijate küsitluse.

Pakume tööandjatele võimalust viia sarnane küsitlus läbi oma organisatsioonis ning selgitada välja töötaja meeleolud võrreldes teiste sarnaste organisatsioonide töötajate meeleoludega.

Järgnevalt saate vaadata ja testida näidisküsimusi eesti, inglise ja vene keeles.

Organisatsioonisisese küsitluse puhul kohandame küsimustikku vastavalt Teie soovidele. 

Rahulolu ja motivatsioon
Rahulolu tööga (See küsimus on kohustuslik)

Palun hinnake, kuivõrd rahul olete järgmiste tööga seotud teguritega.

Tööprotsesside korraldus
Töökoormus
Tööruumid
Läbisaamine töökaaslastega
Läbisaamine vahetu juhiga
Koosolekute korraldus
Tööks vajaliku info olemasolu
Tagasiside saamine
Meeskonna juhtimine

Töötajate kaasatus

Märkige palun, kuivõrd on töötajad praegu kaasatud Teie organisatsioonis otsustusprotsessidesse.

Hinnake palun skaalal: 0 – üldse ei ole kaasatud; 10 – töötajad on täiesti kaasatud ja nende arvamusega arvestatakse.

  • 0
    10

Tööga seotult kogetud tunded

Palun hinnake, kui sageli olete viimase kuu jooksul kogenud tööga seotult järgnevaid tundeid.

Hinnake palun skaalal: 0 – mitte kunagi; 6 – väga sageli või alati

 

Olen tundnud 


Motivatsioon ja hinnang heaolule (See küsimus on kohustuslik)
Palun hinnake, kuivõrd nõustute järgmiste väidetega.
Olen motiveeritud oma tööd hästi tegema
Mul on iga päev hea enesetunne
Minu tervislik seisund on hea
Olen hästi kursis organisatsioonis toimuvaga

Tööandja soovitamine (See küsimus on kohustuslik)
Palun märkige, kas soovitaksite oma praeguse tööandja juures töötamist tuttavale.
Soovitan oma tööandjat

Pingete ja stressi esinemine (See küsimus on kohustuslik)
Palun märkige, kas Teil esineb pingeid ja stressi alltoodud põhjustel.
Tööga seotud murede tõttu
Koduga seotud murede tõttu
Rahaga seotud murede tõttu
Tervisega seotud murede tõttu

Hinnang toimetulekule (See küsimus on kohustuslik)
Palun hinnake oma majanduslikku toimetulekut.

Aktiivsus tööotsingul (See küsimus on kohustuslik)
Palun märkige, kas ja kuivõrd aktiivselt Te praegu tööd otsite.

Kutsed tööle kandideerimiseks (See küsimus on kohustuslik)
Palun märkige, kas olete viimaste kuude jooksul saanud kutseid tööle kandideerimiseks.

Tööle kandideerimine viimaste kuude jooksul (See küsimus on kohustuslik)
Palun märkige, kas olete viimaste kuude jooksul teistesse organisatsioonidesse tööle kandideerinud.

Töömeeleolu

Palun hinnake, milline on töömeeleolu Teie organisatsioonis.

Hinnake palun skaalal: 0 – väga negatiivne ja pessimistlik; 10 – väga positiivne ja optimistlik.

  • 0
    10