Hoiatus: JavaScripti kasutamine on teie veebilehitsejas keelatud. Te ei pruugi saada vastata kõikidele küsimustele. Palun kontrollige võimalusel oma veebilehitseja seadeid.

Kuidas end tunned, kaugtöötaja?


Mitmed kontoritöötajad on sunnitud praegu kodus töötama.

Pikalt kontorist ja meeskonnast eemal olemine, töötamine ning elamine ühes ja samas keskkonnas võib tekitada erinevaid tundeid ja mõjutada nii vaimset tervist kui ka töötulemusi

Oleme koostanud lühikese kiirküsitluse kaugtöötajate meeleolude testimiseks

Soovitame küsida neid küsimusi regulaarselt ja kaasata arutelusse kõik töötajad – see aitab selgitada välja meeskonnad ja töötajad, kes vajavad tuge.

See on näidisküsimustik. Ankeeti saab soovi korral täiendada ja/või kohandada. Lisaks näidises esitatud küsimustele on Palgainfo Agentuuril valikus veel mitmeid teisi küsimusi eesti, inglise ja vene keeles. 

Lisainfo ja tellimine:
Laura Arro
Mob: 5688 5066 
E-post: palgauuring@palgainfo.ee 

Töötamise asukoht (See küsimus on kohustuslik)
Palun märkige, kus Te olete viimase nädala jooksul suurema osa oma tööajast töötanud.

Rahulolu töötingimustega (See küsimus on kohustuslik)

Palun hinnake, kuivõrd rahul olete järgmiste tööga seotud teguritega.

Läbisaamine töökaaslastega
Tööprotsesside korraldus
Koosolekute korraldus
Töökoormus
Tööks vajaliku info olemasolu
Tagasiside saamine
Üksuse juhtimine

Tööl kogetud tunded (See küsimus on kohustuslik)

Palun hinnake, kui sageli olete viimase nädala jooksul kogenud tööga seotult järgnevaid tundeid.

 

Olen tundnud 

kurbust
väsimust
ennast mõnusalt
muret
pettumust
igavust
närvilisust
et minust hoolitakse
energilisust
uudishimu
ühtekuuluvust
hämmeldust
ükskõiksust
rõõmu
lõbusust
uhkust
viha

Motivatsioon ja hinnang heaolule (See küsimus on kohustuslik)
Palun hinnake, kuivõrd nõustute järgmiste väidetega.
Olen motiveeritud oma tööd hästi tegema
Tunnen end meeskonna olulise liikmena
Mul on iga päev hea enesetunne
Minu tervislik seisund on hea
Mind tunnustatakse heade töötulemuste eest
Olen hästi kursis organisatsioonis toimuvaga

Üldine tööga rahulolu (See küsimus on kohustuslik)
Palun hinnake, milline on Teie üldine tööga rahulolu praegu.
Üldine tööga rahulolu

Teie kommentaarid 
Mis võiks olla Teie praeguses töökorralduses teisiti, et tunneksite ennast paremini?