Hoiatus: JavaScripti kasutamine on teie veebilehitsejas keelatud. Te ei pruugi saada vastata kõikidele küsimustele. Palun kontrollige võimalusel oma veebilehitseja seadeid.

Kuidas ma kaugtöötajana hakkama saan?


Mitmed kontoritöötajad on sunnitud praegu kodus töötama.

Pikalt kontorist ja meeskonnast eemal olemine, töötamine ning elamine ühes ja samas keskkonnas võib tekitada erinevaid tundeid ja mõjutada nii vaimset tervist kui ka töötulemusi

Oleme koostanud kaugtöötaja enesehindamise näidisküsimustiku

Need küsimused aitavad kaugtööl tulemuslikum olla, ennast distsiplineerida ning loodetavasti ka paremaks töötajaks ja inimeseks saada. 

Soovitame valida küsimustikust 3–5 küsimust, mida endalt regulaarselt päeva lõpus küsida. Skaalat võite vabalt endale sobivamaks muuta, näiteks 5-palliliseks. 

Päevaplaan
Kas ma koostasin päevaplaani tegevustest, nende hinnangulisest kestusest ja järjekorrast?
Kas mu päevaplaanis jäi ruumi niisama suhtlemiseks töökaaslaste ja pereliikmetega?
Kas mu päevaplaanis jäi ruumi isiklikule ajale, omaette olemisele ja lihtsalt mõtisklemisele?
Kas ma pidasin planeeritud päevaplaanist kinni?

Millised tegevused plaanitust rohkem, millised vähem aega võtsid, miks?

Õppimine ja areng
Kas ma sain enda kui töötaja kohta midagi uut teada?
Kas ma õppisin midagi uut oma eriala või töö valdkonna kohta?
Kas ma õppisin mõne uue oskuse, nt arvutiprogrammi kasutamisel vm, mis teeb mu töö efektiivsemaks?

Mida ma enda kui töötaja kohta uut teada sain võin õppisin?

Mida ma oma erialal või töövaldkonnas juurde õppisin või uut teada sain?

Tagasiside ja info liikumine
Kas ma küsisin enda töö tulemuste kohta töökaaslastelt tagasisidet?
Kas ma andsin töökaaslastele nende tööde kohta tagasisidet?
Kas ma kiitsin ja tunnustasin töökaaslasi heade tulemuste eest?
Kas ma otsisin ise aktiivselt tööks vajalikku infot?

Hinnang päevale ja iseendale
Kas ma jälgisin oma istumisasendi mugavust ja tegin piisavalt puhkepause?
Kas ma andsin endast parima, et tööülesanded hästi ja õigeaegselt ära teha?
Kas ma olen iseenda ja oma tänase tööpäevaga rahul?

Mis mul täna eriti hästi välja tuli?

Mida ma homme teisiti teen?

Viimane küsimus
Kas Sa tead, mis nädalapäev täna on?