Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

Sissejuhatava teksti näidis

Hea töötaja!

Palume Sul vastata meie organisatsiooni töötajate tagasiside küsitlusele.

Ankeedile saab vastata eesti, inglise või vene keeles. Vastamise keelt saad muuta ankeedi ülevalt äärest.

Palun vasta kindlasti tärniga* märgitud küsimustele, kuna järgmised küsimused sõltuvad neile antud vastustest ja vastamata edasi minna ei saa. 

NB! Palun varu vastamiseks 10–15 minutit segamatut aega. Kui pooleli olev ankeet ekraanil väga kauaks lahti jääb, võib sessioon aeguda ja Su vastused lähevad kaotsi.

Sinu vastuste täieliku anonüümsuse tagab uuringu korraldaja Palgainfo Agentuur. Sinu e-posti aadressi abil jälgib agentuur, kas Sa oled vastanud või mitte, Sinu antud vastused Sinu nime või e-posti aadressiga seostatavad ei ole. Palgainfo Agentuur kasutab vastuseid üksnes küsitluse tulemuste analüüsimiseks ja neid ei avaldata ega edastata mingil sellisel kujul, kus vastaja oleks tuvastatav.

Loodame väga, et leiad aega vastamiseks. Ootame Sinu vastuseid ....... (kuupäev)

Töötamise koht
Töötamise asukoht
Palun märgi, kus Sa suurema osa oma tööajast viimasel ajal töötanud oled.

Töötamine väljaspool tööandja ruume või territooriumi
Palun märgi, kus Sa väljaspool tööandja ruume või territooriumi suurema osa oma tööajast töötasid.

Kodukontori korraldus
Palun märgi, kas Sul on kodus töötamiseks eraldi ruum.

Isiklik töökoht
Palun märgi, kas Sul on kodus oma isiklik töötamise koht (laud vms).

Rahulolu ja motivatsioon
Muutused viimastel kuudel
Palun hinda, kuidas on muutunud viimastel kuudel järgmised tegurid. 
Minu motiveeritus
Minu rahulolu tööga
Töökaaslastega läbisaamine
Koostöö organisatsioonis
Info liikumine
Koosolekute korraldus
Minu töö tulemuslikkus
Tööprotsesside korraldus

Motivatsioon ja hinnang heaolule
Palun hinda, kuivõrd nõustud järgmiste väidetega.
Olen motiveeritud oma tööd hästi tegema
Mul on iga päev hea enesetunne
Minu tervislik seisund on hea
Olen hästi kursis organisatsioonis toimuvaga

Töömeeleolu

Palun hinda, milline on töömeeleolu meie organisatsioonis.

Hinda palun skaalal: 0 – väga negatiivne ja pessimistlik; 10 – väga positiivne ja optimistlik.

  • 0
    10

Töötajate kaasatus

Palun märgi, kuivõrd on töötajad praegu kaasatud otsustusprotsessidesse meie organisatsioonis .

Hinda palun skaalal: 0 – üldse ei ole kaasatud; 10 – töötajad on täiesti kaasatud ja nende arvamusega arvestatakse.

  • 0
    10

Tööandja soovitamine
Palun märgi, kas soovitaksid meie organisatsioonis töötamist tuttavale.
Soovitan oma tööandjat

Pinged ja stress
Pingete ja stressi esinemine
Palun märgi, kas Sul esineb pingeid ja stressi alltoodud põhjustel.
Tööga seotud murede tõttu
Koduga seotud murede tõttu
Rahaga seotud murede tõttu
Tervisega seotud murede tõttu

Hinnang toimetulekule
Palun hinda oma majanduslikku toimetulekut.

Tööturukäitumine
Aktiivsus tööotsingul
Palun märgi, kas ja kuivõrd aktiivselt Sa praegu tööd otsid.

Kutsed tööle kandideerimiseks
Palun märgi, kas oled viimaste kuude jooksul saanud kutseid tööle kandideerimiseks.

Tööle kandideerimine viimaste kuude jooksul
Palun märgi, kas Sa oled viimaste kuude jooksul teistesse organisatsioonidesse tööle kandideerinud.

Kolm head asja praeguse töökorralduse juures
Palun nimeta kolm asja, mis Sulle praeguse töökorralduse juures meeldivad.

Kolm asja, mis võiks paremini olla
Palun nimeta kolm asja, mis võiks praeguse töökorralduse juures paremini olla, et tunneksid end hästi.